Es descarregaran els fitxers del grup L'Ase : periódich agre-dols ab ribets de literari. Surtirà un cop cada semmana: Any 1, núm. 16 (21 set. 1867) en fomat PDF (Versió Imprimible)

Seleccioni per descarregar: