Es descarregaran els fitxers del grup Grafic-sport : revista semanal ilustrada de deportes: Núm. 12 (15 feb. 1927) en fomat PDF (Versió Imprimible)

Seleccioni per descarregar: