Es descarregaran els fitxers del grup Grafic-sport : revista semanal ilustrada de deportes: Núm. 18 (29 març 1927) en fomat PDF (Versió Imprimible)

Seleccioni per descarregar: