Es descarregaran els fitxers del grup Jazz magazine : órgano oficial del "Hot Club" de Barcelona: No. 2 (sept.-oct. 1935) en fomat PDF (Versió Imprimible)

Seleccioni per descarregar: