Es descarregaran els fitxers del grup Stadium : revista ilustrada técnica y deportiva: No. 012 (1 nov. 1911) en fomat PDF (Versió Imprimible)

Seleccioni per descarregar: