Es descarregaran els fitxers del grup Stadium : revista ilustrada técnica y deportiva: No. 393 (15 jun. 1923) en fomat PDF (Versió Imprimible)

Seleccioni per descarregar: