Es descarregaran els fitxers del grup Stadium : revista ilustrada técnica y deportiva: No. 394 (1 jul. 1923) en fomat PDF (Versió Imprimible)

Seleccioni per descarregar: