Es descarregaran els fitxers del grup Diario de Barcelona: Año 1802, no. 295 (23 oct. 1802) en fomat PDF (Versió Imprimible)

Seleccioni per descarregar: