Es descarregaran els fitxers del grup Diario de Barcelona: Año 1811-1, no. 181 (30 jun. 1811) en fomat PDF (Versió Imprimible)

Seleccioni per descarregar: