Es descarregaran els fitxers del grup Diario de Barcelona: Año 1816, no. 294 (20 oct. 1816) en fomat PDF (Versió Imprimible)

Seleccioni per descarregar: