Es descarregaran els fitxers del grup Gaceta municipal de Barcelona: Any 33, Núm. 10 (11 març. 1946) en fomat PDF (Versió Imprimible)

Seleccioni per descarregar: