L’esquema METS és un estàndard per a la codificació descriptiva, administrativa, estructural i de metadades respecte els objectes dins d’una biblioteca digital, expressat mitjançant el llenguatge d’esquema XML del World Wide Web Consortium. L’estàndard es manté des de la Network Development and MARC Standards Office de la Library of Congress i es desenvolupa com a iniciativa de la Digital Library Federation.