S’incorporen 16 títols nous a ARCA: Revista de la vida municipal, Boletín oficial del Fomento de la Horticultura, Boletín oficial del Fomento Nacional de la Horticultura, Butlletí oficial del Foment Nacional de l'Horticultura i Ilustración musical hispano-americana de la Biblioteca de Catalunya. Boletín de información, Circular informativa, Hoja circular, Hoja informativa mensual, Marathon, Nuestra labor, Suplement Oriflama del Centre Moral i Instructiu de Gràcia. Germinans, Germinabit, Serra d'or i Analecta montserratensia de l’Abadia de Montserrat. [2021 octubre]