L'any 2023 s'han incorporat 36 títols nous, s'ha completat la publicació de El Noticiero universal (1968-1985) i s'han publicat els anys 1873-1889 de El Diario de Barcelona. 

Entre els nous títols podem destacar diferents publicacions relacionades amb el cinema (Art de la llum, La película, Proyector, Cinema Publi-cinema), el teatre (Eco del actor, Teatralia i Labor nueva) o la revista Nova Ciutat Vella, publicada pels estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna.