3 títols nous a ARCA: Ofrena, Panteisme: literatura y art, i Vic: publicació artística. [2014 juliol]