7 títols nous a ARCA: Arquitectura y urbanisme, Diario constitucional, político y mercantil de Barcelona, Gaceta deportiva, La Humanitat, Nous horitzons, Renaixement (Barcelona) i Revista montserratina. [2017 desembre]