ARCA acaba el 2010 amb 246 títols accessibles i la col·laboració de 19 institucions o entitats. [2011 gener]