ARCA acaba el 2011 amb 295 títols accessibles i la col·laboració de 22 institucions o entitats. [2012 gener]