Millores en la presentació i funcionalitats d'ARCA, principalement, s'ha incorporat a la majoria de títols l'opció de descarregar números sencers (en breu hi serà a tots), s'indica a la ressenya quina institució o institucions conserva/ven l'original en paper i s'ha millorat el temps de resposta. [2011 febrer].