S'incorpora a ARCA la capçalera Ressorgiment [2016 juliol]