S'incorpora a ARCA la digitalització dels anys 1792-1862 d' El Diario de Barcelona [2017 setembre]