S'incorporen a ARCA les capçaleres: Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona i Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona. [2014 juliol]