Títols nous: Patria y sports, Renaixement, Vendrell: portavoz católico de la villa i La veu de la comarca [2011 abril]