Títols nous: Almanaque del Diario de Barcelona, El Artesano del Panadés, Badalota, Boletín Enciclopedico de Nobles Artes, Catalunya gràfica, Enciclopedia catalana (1907-908), Feminal, Ilustració catalana, Nou ambient i Papitu. [2011 febrer]