Títols nous: Almanac de L'Esquella de la Torratxa, El Baix Penedés, Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer, La Imprenta i LaTomasa [2011 març]