Títols nous: El Anunciador catalán, La Publicidad i La Publicitat [2012 desembre]