Títols nous incorporats: Boletín de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, L'Esperit Català, El Genio, Jazz magazine, Jordi: setmanari infantil, Mar vella, La Paraula cristiana, Poble Nou, Revista de Catalunya i La Violeta de oro [2010 maig]