Títol: Nova Iberia : revista mensual il·lustrada (1937)