Títol: Mocador : allà on ens apleguem tots els mocs...