Títol: La Perdiu ab salsa : periodich substanciós,...