Títol: La Ilustració catalana : se publica cada diumenge...