Títol: Lo Barret : organo de la societat del mateix nom,...