Títol: Butlletí dels museus d'art de Barcelona (1931...