Títol: Lo Catalanista : setmanari defensor dels...