Títol: Butlletí de l'Associació d'Alumnes Obrers...