Títol: Catalunya literària : revista catalana : portaveu...