Títol: Un enemic del poble : fulla de subversió...