Títol: Atletisme : publicació mensual del Club Acció...