Títol: L'Atlántida : revista catalana quincenal...