Títol: Imatges : setmanari gràfic d'actualitats (1930)