Títol: La Campana catalana : donarà un toch cada...