Títol: El Borinot : setmanari de barrila (1923-1927)