Títol: Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya...