Títol: La Veu de Catalunya : diari catalá d'avisos,...