Títol: La Nostra terra : revista mensual de literatura,...