Títol: Revista de la vida municipal : publicació mensual...