Títol: Anuari del Foment de les Arts Decoratives (1923...