Obres en les que col��labora: Art��s, Avel��l��, 1881...