Obres sobre aquesta entitat: Escola Normal de la Generalitat