Obres sobre aquesta entitat: Instituci�� del Teatre...